The maximum number of 90 participants is reached and registration for this workshop is closed. 

Welkom op de site voor de exemplarische route 5 van de Nationale Wetenschapsagenda. Op deze site vindt u specifieke informatie over deze route. Denk hierbij aan de invulling van de route, het leggen van nieuwe verbanden en NWA HUISTIJL ELEMENTENworkshop plaats in Felix Meritis. De agenda van de workshop zal in de komende weken worden geplaatst. Opgeven voor de workshop kunt u doen via de link aan de rechterzijde van deze pagina.de praktische organisatie van de workshops.

Kader van route 5
NWA route 5 wordt gedreven door het op nieuwsgierigheid gebaseerde onderzoek op het gebied van ruimte, tijd en materie met vraagstukken die kunnen rekenen op een grote belangstelling en fascinatie vanuit de maatschappij. Onderzoek dat niet kan zonder geavanceerde, innovatieve technologie en waarbij de ontwikkelingen op dit gebied weer tot verrassende technologische innovaties en nieuwe toepassingen kunnen leiden.

De wetenschappelijke uitdagingen op dit gebied kennen vele facetten. Om richting te geven aan een samenhangende invulling zijn de onderstaande centrale vraagstukken geïdentificeerd, die ruwweg kunnen worden verdeeld in ‘klein’, ‘groot’ en ‘emergent’.

Wat zijn de elementaire deeltjes en krachten en wat is de dynamica van de ruimte en tijd?
Vanzelfsprekende stakeholders in dit deel van de route zijn de hoge-energie fysica, alsmede de filosofie, mathematische fysica, astronomie en pure wiskunde (symmetrie en geometrie). Centraal staat hierin de zoektocht naar nieuwe elementaire deeltjes, waaronder donkere materie, de studie van zwaartekrachtgolven, zwarte gaten en de ontwikkeling van een theorie van quantum-zwaartekracht. Van groot belang in deze context zijn ook de (internationale) experimentele infrastructuren, met hun bewezen invloed op technologische innovatie en spin-offs.

Wat is de inhoud, evolutie en oorsprong van het heelal?
In deze vraag overlappen de kosmologie, astro-deeltjesfysica, astro-chemie en de astronomie elkaar. Tegelijkertijd spelen alle eerder genoemde stakeholders hierin een rol. Met name in de bronnen en detectie van zwaartekrachtsgolven, in de zoektocht naar donkere materie en in de ontwikkeling en toetsing van modellen over het ontstaan van het heelal vinden de hoge-energie fysica, de astrofysica en de kosmologie elkaar. Ook hier is het bestaan en verder ontwikkelen van grensverleggende (internationale) observationele faciliteiten en instrumenten een belangrijke factor voor technologische innovatie en spin-offs.

Hoe leidt wisselwerking tussen bouwstenen van materie tot nieuwe, en onverwachte eigenschappen en gedrag?
Het collectief gedrag van grote aantallen bouwstenen (van quarks tot moleculen) kan rijk en onvoorspelbaar zijn en hangt af van hun complexe onderlinge wisselwerkingen, de geometrie en symmetrie. Het emergente gedrag overstijgt de eigenschappen van individuele bouwstenen alleen. Dit thema verbindt diverse disciplines zoals natuurkunde, scheikunde en ook in complexiteit en informatie-theorie speelt emergentie een belangrijke rol. Belangrijke voorbeelden zijn de faseovergang naar het quark-gluon plasma, de studie van topologische systemen, emergente zwaartekracht, zelf-organisatie en niet-evenwichtsprocessen.

Dwarsverbanden
Alle benaderde partijen worden van harte uitgenodigd om binnen het hieronder geschetste kader nieuwe originele dwarsverbanden en samenwerkingen te identificeren in de breedste zin van het woord. Daaronder vallen in het bijzonder ook nieuwe verbindingen met de maatschappelijke en economische sector. Te denken valt aan samenwerking met het onderwijs, een gecentraliseerd en professioneel outreach programma, en nieuwe relaties en activiteiten met het (innovatieve) bedrijfsleven.